Που χρειάζεται: Τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση οικοδομικών αδειών Συμβολαιογραφική πράξη (πωλήσεις, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ) Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (Ν.4495/17) Έλεγχος αρτιότητας..