Έχουμε εκπονήσει πληθώρα αρχιτεκτονικών και στατικών – αντισεισμικών μελετών, δομικών – κτιριακών έργων. Το πεδίο δραστηριοτήτων μας, περιλαμβάνει ακόμα, μελέτες επισκευής – ενίσχυσης κτιρίων, τοπογραφικά, οικοδομικές άδειες, συμβουλές τεχνικών έργων..