Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζομένους έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός τεχνικού ασφαλείας,..