Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, είτε για προσθήκη σε υπάρχον κτίριο, είτε για αλλαγή χρήσης ή άλλη Πολεοδομική Πράξη, αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται, καθώς και τη..