Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία Ρύθμισης αυθαιρέτων:

  • Αυτοψία στο ακίνητο
  • Αποτύπωση Ιδιοκτησίας – πολεοδομικών παραβάσεων
  • Υπολογισμός προστίμου
  • Ενημέρωση – συμβουλές
  • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
  • Ηλεκτρονική υποβολή
  • Σύνταξη δελτίου Δομικής Τρωτότητας (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)
  • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας (Επιπρόσθετη εργασία, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη)

Στα αυθαίρετα ακίνητα ή ακίνητα με αυθαιρεσίες ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στον Ν.4495/17 και δεν έχουν τακτοποιηθεί/ νομιμοποιηθεί, απαγορεύεται η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματος δικαιώματος εν ζωή. Για κάθε μεταβίβαση είναι πλέον απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Επιπλέον, τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Ο νόμος 4495/2017, αντικατέστησε τον νόμο 4014/2011, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ή/ και άλλες πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις οριστικά.

Ο νέος νόμος (Ν.4495/17) είναι βελτιωμένος ως προς τα προβλήματα που προέκυψαν από τον παλιό (Ν.4014/11) με το Συμβούλιο της Επικρατείας, και έχει χαρακτήρα μόνιμης ρύθμισης για πολλές παραβάσεις μικρότερου χαρακτήρα. Επίσης δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής του προστίμου σε 102 δόσεις.