Σύντομο Βιογραφικό

ΑΜ:45123  ΕΕΤΕΜ και ΑΜ:15915 ΤΕΕ
Ενεργειακός Επιθεωρητής από το 2012 ΑΜ:12259
Τεχνικός Ασφαλείας από το έτος 2014
Εργολήπτης Δημοσίων Έργων από το 2015 ΑΜ: 30500

Εκπαίδευση

 • Αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου (2004)
 • Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. (2006 – 2007)
 • Προπτυχιακό πιστοποιητικό Πληροφορικής  & Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Q-BASIC – FORTRAN – OFFICE – CAD – GIS)
 • Πτυχιακή εργασία στη “ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΠΟ ΔΟΜΟΚΟ ΕΩΣ ΤΙΘΟΡΕΑ” ανάδοχος ΕΡΓΟ ΟΣΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (2008)
 • Προεργασία στο  Τεχνικό Γραφείο του Λάππα Κων/νου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2007-2009)
 • Αποφοίτηση από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με βαθμό Λίαν Καλώς (2008)
 • Συνεργάτης μεσιτικού γραφείου για την Ευρυτανία (2009-2010)
 • Ελεύθερος επαγγελματίας από το 2009 έως και σήμερα.

Επιμόρφωση & Σεμινάρια (Ενδεικτικά)

 • Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Προοπτικές της Ελλάδας στην Ευρώπη μέσω των Α.Π.Ε.” φορέας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. (2007)
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ .Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ” φορέας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. (2007)
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ “,  φορέας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. (2007)

Τομείς εμπειρίας:

1. Μελέτες για τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Συνολικά κατατεθειμένες – εγκεκριμένες 49 μελέτες

2. Μελέτες Τεχνικός Φάκελος για το πρόγραμμα

(Ενίσχυση ΜΜΕ 2013)

Συνολικά κατατεθειμένες- εγκεκριμένες 12 μελέτες

3. Δημόσια Έργα σε εξέλιξη

Έργα με συνολικό ανεκτέλεστο προϋπολογισμό 182.000,00 ευρώ μέχρι 23-5-2016

4. Ιδιωτικά Έργα σε εξέλιξη

Έργα με συνολικό ανεκτέλεστο προϋπολογισμό 210.000,00 ευρώ μέχρι 12-5-2017

5.Τεχνικός Ασφαλείας

11 Συμβάσεις Έργων

6. Επταετής εμπειρία σε Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

7. Επταετής  εμπειρία σε  Άδειες Δόμησης και Οικοδομικές Άδειες

8. Επταετής εμπειρία σε θέματα Κτηματολογίου

(Χωρικές Μεταβολές, Αποτυπώσεις, Υποθηκοφυλάκειο)

9. Επταετής εμπειρία σε θέματα Τακτοποίησης και Νομιμοποίησης αυθαιρέτων Ν.4178/2013