Μαντζιούτας Ιωάννης  –  Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΜ:45123  ΕΕΤΕΜ και ΑΜ:15915 ΤΕΕ

Ενεργειακός Επιθεωρητής από το 2012 ΑΜ:12259

Τεχνικός Ασφαλείας από το έτος 2014

Εργολήπτης Δημοσίων Έργων από το 2015 ΑΜ: 30500

Εκπαίδευση

 • Αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου (2004)
 • Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. (2006 – 2007)
 • Προπτυχιακό πιστοποιητικό Πληροφορικής  & Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Q-BASIC – FORTRAN – OFFICE – CAD – GIS)
 • Πτυχιακή εργασία στη “ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΠΟ ΔΟΜΟΚΟ ΕΩΣ ΤΙΘΟΡΕΑ” ανάδοχος ΕΡΓΟ ΟΣΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (2008)
 • Προεργασία στο  Τεχνικό Γραφείο του Λάππα Κων/νου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2007-2009)
 • Αποφοίτηση από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με βαθμό Λίαν Καλώς (2008)
 • Συνεργάτης μεσιτικού γραφείου για την Ευρυτανία (2009-2010)
 • Ελεύθερος επαγγελματίας από το 2009 εώς και σήμερα.

Ενδεικτικά: Επιμόρφωση & Σεμινάρια:

 • Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα    “Προοπτικές της Ελλάδας στην Ευρώπη μέσω των Α.Π.Ε.” φορέας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. (2007)
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα    “Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ .Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ .” φορέας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. (2007) .
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα   “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ .” φορέας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. (2007) .

Τομείς εμπειρίας:

1.Μελέτες για τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Συνολικά κατατεθειμένες – εγκεκριμένες 49 μελέτες

2.Μελέτες Τεχνικός Φάκελος για το πρόγραμμα

(Ενίσχυση ΜΜΕ 2013)

Συνολικά κατατεθειμένες- εγκεκριμένες 12 μελέτες

3.Δημόσια Έργα σε εξέλιξη

Έργα με συνολικό ανεκτέλεστο προϋπολογισμό 182.000,00 ευρώ μέχρι 23-5-2016

3.Ιδιωτικά Έργα σε εξέλιξη

Έργα με συνολικό ανεκτέλεστο προϋπολογισμό 210.000,00 ευρώ μέχρι 12-5-2017

4.Τεχνικός Ασφαλείας

11 Συμβάσεις Έργων

5.Επταετής εμπειρία σε Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων.

6.Επταετής  εμπειρία σε  Άδειες Δόμησης και Οικοδομικές Άδειες.

7.Επταετής εμπειρία σε θέματα Κτηματολογίου

(Χωρικές Μεταβολές ,αποτυπώσεις , Υποθηκοφυλάκειο)

8.Επταετής εμπειρία σε θέματα Τακτοποίησης και Νομιμοποίησης αυθαιρέτων Ν.4178/2013