Οικοδομική Άδεια

Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, είτε για προσθήκη σε υπάρχον κτίριο, είτε για αλλαγή χρήσης ή άλλη Πολεοδομική Πράξη, αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται, καθώς και τη διεκπεραίωση τους.

Αναλαμβάνουμε όλες τις μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών όπως:

Άδειες Δόμησης:

    1. Νέων οικοδομών
    2. Προσθήκης κατ’ επέκταση ή/και καθ’ ύψος
    3. Αλλαγής Χρήσης
    4. Κατεδάφισης

 

Αναλαμβάνουμε την:

Αναθεώρηση Αδείας

Ενημέρωση Φακέλου Αδείας

Ανασύσταση Φακέλου Αδείας