ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Προετοιμαστείτε έγκαιρα για την καταχώριση της αίτησης σας στον νέο κύκλο του προγράμματος με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της πρώτης κατοικίας σας, προσκομίζοντας τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Κωδικοί taxisnet ωφελούμενου
  3. Αντίγραφο Ε9, Ε1 & Εκκαθαριστικό σημείωμα (επιπλέον Ε9 συνδικαιούχων εφόσον υπάρχουν)
  4. Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
  5. Συμβόλαιο
  6. Κτηματολογικό Φύλλο
  7. Έντυπο Οικοδομικής Άδειας
  8. Αρχιτεκτονικά Σχέδια (Κατόψεις, Όψεις, Τομές, Τοπογραφικό Διάγραμμα)
  9. Συνεργαζόμενη Τράπεζα & Λογαριασμός ΙΒΑΝ δικαιούχου
  10. Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την καταχώριση της αίτησής σας και την επιτυχή ένταξή της κατοικίας σας στο πρόγραμμα, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ίσης μεταχείρισης όλου του πελατολογίου μας με στόχο το μέγιστο βαθμό ενεργειακής αναβάθμισης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!