Που χρειάζεται: Τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση οικοδομικών αδειών Συμβολαιογραφική πράξη (πωλήσεις, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ) Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (Ν.4178/13) Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες Καθορισμό γραμμών αιγιαλού – παραλίας...