Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζομένους έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός τεχνικού ασφαλείας, ενώ σε αυτές που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας έρχεται να τις συμπληρώσει και ο ιατρός εργασίας. Τι είναι όμως […]